Mô tả chi tiết sản phẩm

 

Phần 1: Business English Grammar Exercises

Gồm 130 phần về ngữ pháp tiếng Anh với hơn 2000 câu bài tập giúp bạn nâng cao kỹ năng làm bài.

Phần 2: Business English Vocabulary Exercises

Với hơn 50 chủ đề giúp ôn luyện từ vựng: Business vocabulary, Business expression, Telephone language, All idiom, Useful expression, Relationship, Polite request, Money, Travel, Offers and Suggestion…

Phần 3: Business English Easier Exercises

Với 30 chủ đề về bài tập giúp luyện tập kỹ năng về văn phạm, cấu trúc, sử dụng từ và câu.

Phần 4: Business English Multi Word Excercises

Gồm 38 phần bài tập với hơn 800 câu bài tập về lựa chọn từ thích hợp vào ô trống.

Phần 5: Business English Strong Collocation

Với 15 mục chủ đề với 300 câu bài tập giúp bạn luyện kỹ năng sắp xếp từ phù hợp vào vị trí trống.

Phần 6: Relax

Phần thư giăn với những trò chơi lý thú giúp bạn giải trí như: Nghe nhạc tiếng Anh có kèm lời bài hát, trò chơi ô chữ trí tuệ, ghép hình, tìm cặp, tinh mắt...