Tiếng Anh Giao Tiếp

  • Gồm 220 bài học giao tiếp song ngữ Anh Việt kèm âm thanh và trình thu âm giọng nói của bạn sẽ giúp bạn tự tin trong giao tiếp hằng ngày.
  • Lượt xem 3002 lượt Nhà sản xuất Sinh Viên - Học Sinh Giá tham khảo 24.000đ Giá khuyến mãi không có  
  • Chia sẻ bạn bè:

Mô tả chi tiết sản phẩm

Gồm 220 bài học giao tiếp song ngữ Anh Việt kèm âm thanh và trình thu âm giọng nói của bạn sẽ giúp bạn tự tin trong giao tiếp hằng ngày.
1. Greeting and General Things:
Gồm 54 bài học về Greeting, Bored, How is your Day,  Yesterday, Weather, Small Talk, Movies, Movies Types, Movie Discussion, Favorite, Hobby, Exercise, Exercise Gym, Intro and General Things Review – Interactive Practice.
2. College Related Topics:
Gồm 38 bài học về: University Classes, Examinations, Roommate, Fraternity and Sorority, College Partying, Smoking, Drinking, College Related Topics Review – Interactive Practice.
3. Feelings and Emotions:
Gồm 47 bài học về: Happy and Feeling Good, Anger, Excited, Being Worried, Worry, Stress, Sad or Depressed, Love, Broken Heart, Afraid or Scared, Other Emotions, Feelings and Emotions Review – Interactive Practice.
4. Health - Dating - Marriage:
Gồm 39 bài học về: Health, Body Parts, Dieting, Dieting, Dating, Engagement, Marriage, Wedding, Honeymoon, Married Life, Health - Dating - Marriage – Interactive Practice.
5. Sports & Shopping:
Gồm 48 bài học về: Sports in General, Baseball, , Basketball, Golf, Poker, Shopping, Jewelry, Sports Review – Interactive Practice.
6. Relax:
Gồm 6 game học Tiếng Anh đặc sắc giúp các bạn thư giãn sau những bài học căng thẳng.