Mô tả chi tiết sản phẩm

 

Phần 1: Học hệ điều hành Windows

Chương 1: Làm quen với máy tính

Chương 2: Hệ điều hành Windows và cửa sổ chương trình ứng dụng

Chương 3: Tập tin, thư mục và Shortcut

Chương 4: Windows Explorer

Chương 5: Font và bộ gơ tiếng Việt

Chương 6: Các chương trình trong Windows

Chương 7: Chương trình vẽ hình Paint

Chương 8: Control Panel

Chương 9: Bài tập về hệ điều hành

Chương 10: Kiểm tra kiến thức

Phần 2: Các tiện tích về hệ điều hành

Lý thuyết về hệ điều hành

Cách phục hồi dữ liệu khi bị mất với phần mềm Recover My Files.

Chia sẻ và sử dụng tài nguyên trên mạng.

Thủ thuật, mẹo vặt và phím tắt.