Mô tả chi tiết sản phẩm

PHẦN 1 : GỒM 14 CHƯƠNG.
 Giới thiệu Dreamweaver CS3 - Lập kế hoạch và thiết kế trang Web - Quản lí và thao tác trên Web Site - Nhập nội dung và định dạng văn bản - Hình ảnh - Thiết kế trình bày trang - Bố cục nội dung Table - Liên kết và định hướng - Quản lí và sử dụng Assets - Thiết kế và sử dụng Template - Sử dụng Behaviors - Thiết kế biểu mẫu Form - Chia khung với Framesets - Kiểm tra và xuất bản.
PHẦN 2 :
Giới thiệu cho chúng ta các khái niệm về máy chủ Web, máy chủ ứng dụng và cơ sở dữ liệu trong Web đồng thời cung cấp cho ta tận dụng được ưu điểm của các công cụ quản lý dữ liệu tiết kiệm thời gian của Dreamweaver như :
    + Làm việc với máy chủ.
    + Thiết lập môi trường cơ sở dữ liệu.
    + Bổ sung nội dung động.
    + Sử dụng biểu mẫu động.
    + Bổ sung Behavior máy chủ.
    + Xây dựng trang Web.
    + Kiểm soát quyền truy xuất.
    + Sử dụng XML và XHTML.
THƯ VIỆN
Thư viện Template mẫu hỗ trợ thiết kế Web nhanh.