Mô tả chi tiết sản phẩm

 

Mục 1: Lý thuyết

Phần 1: Bản vẽ  2D (Gồm 16 chương trình bày cách vẽ phẳng)

Phần 2: Bản vẽ từ mô hình 3D (Gồm 9 chương trình bày cách vẽ mô hình không gian 3 chiều – 3 D và cách xuất bản vẽ mô hình)

Phần 3: Ngôn ngữ AutoLisisp: (Giới thiệu về ngôn ngữ AutoLisp và ngôn ngữ lập trình thiết kế AutoLisp)

Mục 2: Bài tập (Gồm 30 bài tập được minh họa bằng hình ảnh và phim hướng dẫn)

Mục 3: Kiểm tra (Là phần kiểm tra kiến thức của bạn kèm theo các lưu ý cần biết)

Mục 4: Tra cứu lệnh