Mô tả chi tiết sản phẩm

 

Chương 1: Tìm hiểu giao diện và các công cụ của Illustrator

Chương 2: Khởi động và thoát Illustrator - Tạo Artwork trong Illustrator

Chương 3: Sắp xếp và liên kết các đối tượng

Chương 4: Đối tượng và lớp

Chương 5: Các mẫu màu và các chế độ màu - màu tô và màu nét

Chương 6: Hiệu ứng và bộ lọc

Chương 7: Tạo chữ, định kiểu và hiệu chỉnh chữ

Chương 8: Nhóm công cụ khác

Chương 9: Các bước tạo bản tách màu

Chương 10: In ấn trong Illustrator

Chương 11: Thủ thuật cải tiến và thiết lập tùy biến trong Illustrator

Chương 12: Thiết lập và tổ chức có hiệu quả trong Illustrator

Chương 13: Phím tắt trong Illustrator

Chương 14: Bài tập cơ bản

Chương 15: Bài tập nâng cao

Chương 16: Hướng dẫn cài đặt chương trình.