Giáo Trình Microsoft PowerPoint 2003

  • Gồm 10 chương lý thuyết với 56 bài học và 30 bài tập
  • Lượt xem 3411 lượt Nhà sản xuất Sinh Viên - Học Sinh Giá tham khảo 18.000đ Giá khuyến mãi không có  
  • Chia sẻ bạn bè:

Mô tả chi tiết sản phẩm

 

Gồm 10 chương lý thuyết với 56 bài học và 30 bài tập
Chương 1: Giới thiệu chung về Microsoft PowerPoint (Gồm 7 bài học).
Chương 2: Sử dụng Microsoft PowerPoint tạo phiên trình bày (Gồm 5 bài học).

Chương 3: Cách thiết lập Slide, hiệu ứng chuyển động & âm thanh (Gồm 7 bài học).
Chương 4: Làm việc với các đối tượng của Slide & Thiết lập các điều khiển (Gồm 13 bài học).
Chương 5: Chạy phiên trình bày & Thiết lập trình chiếu (Gồm 5 bài học).
Chương 6: Phần mở rộng dành cho các chương trình Microsoft PowerPoint (Gồm 6 bài học).
Chương 7: Dùng chung dữ liệu với chương trình khác & In ấn trong Microsoft PowerPoint (Gồm 8 bài học).
Chương 8: Phím tắt thông dụng, ví dụ minh họa & Phụ lục (Gồm 3 bài học).
Chương 9: 20 Bài tập căn bản
Chương 10: 10 Bài tập nâng cao, Kiểm tra kiến thức & Lưu ý.