Mô tả chi tiết sản phẩm

Chương 1: Chất -  Nguyên Tử – Phân Tử.
Bài mở đầu - Chất - Thực hành 1 - Nguyên tử - Nguyên tố hóa học - Đơn chất và hợp chất – Phân tử - Thực hành 2 - Luyện tập 1 - Công thức hóa học - Hóa trị - Luyện tập 2.
Chương 2: Phản ứng hóa học.
Sự biến đổi chất - Phản ứng hóa học - Thực hành 3 - Định luật bảo toàn khối lượng - Phương trình hóa học - Luyện tập 3
Chương 3: Mol và tính toán hóa học.
 Mol - Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất - Tỉ khối của chất khí - Tính theo công thức hóa học - Tính theo phương trình hóa học - Luyện tập 4.
Chương 4: Oxi – Không khí.
 Tính chất của oxi - Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxi - Oxit - Điều chế khí oxi, phản ứng phân hủy - Không khí – Sự cháy - Luyện tập 5 - Thực hành 4.
Chương 5: Hiđro – Nước.
 Tính chất, ứng dụng của hiđro -  Phản ứng oxi hóa – khử - Điều chế khí hiđro – Phản ứng thế - Luyện tập 6 - Thực hành 5 - Nước -  Axit – Bazơ – Muối - Luyện tập 7 - Thực hành 6.
Chương 6: Dung dịch.
 Dung dịch - Độ tan của một chất trong nước - Nồng độ dung dịch - Pha chế dung dịch - Luyện tập 8 - Thực hành 7
Trong mỗi bài học gồm có: 5 bài tập tham khảo đọc thêm, 10 bài tập áp dụng, 10 bài tập trắc nghiệm.
Phần trắc nghiệm: gồm 300 câu ôn tập trắc nghiệm tổng hợp.

  • Download bản dùng thử tại đây
  •