Giáo Án Toán Điện Tử Lớp 6

  • Lượt xem 3250 lượt Nhà sản xuất Sinh Viên - Học Sinh Giá tham khảo 24.000đ Giá khuyến mãi không có  
  • Chia sẻ bạn bè:

Mô tả chi tiết sản phẩm

Phần 1: Hướng dẫn tạo giáo án điện tử bằng phần mềm Microsoft PowerPoint 2003. Đồng thời hướng dẫn các phần mềm hỗ trợ khác như: MathType, Unikey, Auto Play Media Studio…
    Phần 2: Giáo án điện tử mẫu.
    Phần 3: Tài liệu  tham khảo.
    Phần 4: Thư viện thiết kế.
Bao gồm các Template mẫu trong PowerPoint, hình ảnh, âm thanh và phần mềm hỗ trợ soạn giáo án điện tử.