Interactive English Games - Trò chơi Tiếng Anh

  • Lượt xem 2640 lượt Nhà sản xuất Sinh Viên - Học Sinh Giá tham khảo 28.000đ Giá khuyến mãi không có  
  • Chia sẻ bạn bè:

Mô tả chi tiết sản phẩm

 

Vocabulary (Từ vựng):

Hangman: Trò chơi Tiếng Anh cổ điển.
Word Builder: Trò chơi về xây dựng từ.
Matching: Trò chơi tìm từ ngữ thích hợp.
See it & Spell it: Trò chơi đoán từ qua hình ảnh.
VocaQuiz: Trắc nghiệm về từ vựng.
Image Quiz: Trò chơi trắc nghiệm Tiếng Anh có kèm theo hình ảnh.
Same Same: Trò chơi xác định từ vựng Tiếng Anh lý thú.


Listen (Nghe):
Spelling Chicken: Trò chơi luyện nghe.
Memory I: Luyện Tiếng Anh với trò chơi lật hình.
Follow me: Vừa học, vừa rèn luyện trí nhớ.


Grammar (Ngữ pháp):
Greedy Lion: Trò chơi về các từ loại (Parts of speech).
Funny Lion: Học về các giới từ.
The dragon and the rain: Trò chơi về xây dựng câu.
Crossverb: Trò chơi về các động từ bất qui tắc.

Bonus:
Memory II: Trò chơi lật hình.

MineField: Trò chơi gỡ mìn.