Mô tả chi tiết sản phẩm

 

Phần 1: Toán giáo khoa 

Gồm có các chủ đề kiến thức bao quát toàn bộ chương tri`nh sách giáo khoa TOÁN 5 sử dụng trong trường học. 

     Cấu tạo, đếm, phân tích, đọc và viết số. Bốn phép tính cộng, trừ, nhân, chia. 

    Đo lường và các phép toán với đơn vị đo lường. 

    Xem đồng hồ và số đo thời gian. 

    Hình học và các bài toán có liên quan đến hình học. 

   Các dạng bài toán cần giải có lời văn. 

   Các dạng toán liên quan đến bảng số, biểu đồ, bản đồ và số La Mã. 

Phần 2 : Bài tập tổng hợp với 200 bài tập tổng hợp. 

Phần 3: Trắc nghiệm tổng hợp với 300 câu trắc nghiệm tổng. 

Phần 4: Giải bộ đề kiểm tra toán với 30 bộ đề toán có kèm theo đáp án của từng bộ đề. 

Phần 5: Tuyển tập các bài toán hay và khó. 

Phần 6: Vừa học toán vừa vui thư giãn với hơn 50 bài toán lý thuyết giúp bạn vừa học vừa thư giãn. 

Phần 7: Các bài toán giúp phát triển trí tuệ.   

Phần 8: Thư giãn với nhiều trị chơi hay.