Mô tả chi tiết sản phẩm

Phần 1: Bé học chữ cái Alphabet
Học tiếng Anh qua 26 chữ cái, với hình ảnh minh họa và âm thanh thật sinh động.
     Phần 2: Bé nhận biết thế giới động vật (Animals)
Học tiếng Anh qua các hình ảnh động vật dựa trên 26 chữ cái đẹp mắt.
     Phần 3: Bé nhận biết thế giới trái cây (Fruits)
Học tiếng Anh qua các hình ảnh trái cây dựa trên 26 chữ cái.
     Phần 4: Bé nhận biết số (Numbers)
     Phần 5: Bé nhận biết đồ vật (Things)
Học tiếng Anh qua các đồ vật thân quen ở trường học, gia đình, công viên…
     Phần 6: Học và chơi (Play and Learn)
Học tiếng Anh qua các trò chơi với 6 trò chơi sinh động đẹp mắt.